शैक्षिकसत्र २0७८ (Academy Year B. S. 2078)

Class  12

 

शैक्षिकसत्र २०७८ सालमा कक्षा ११ मा अध्यान गर्नका लागि ५ जना छात्राहरु बिभिन्न्न जिल्ला बाट छनोट भएकाछन उनीहरुको फोटो, शैक्षिक र व्यक्तिगत बिवरण  प्राप्त नभएकोले यो पेज अपडेट गर्न बाकी छ। 

 

mbus.org.np

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *