सस्थापकहरु ( Founders)

 

मनिराज पुन,जिल्ला बाग्लुङ हाल:- ललितपुर महानगरपलिका, वडा न. १४

मनिराज पुन,  जिल्ला बाग्लुङ्ग,
हाल:- ललितपुर महानगरपलिका, वडा न. १४

.    मनिराज पुन मगर,      बाग्लुङ्ग     (Ex. QGS)

 

गंगा बहादुर थापा मगर, जिल्ला स्याङ्जा, हाल:- फ़ेल्तहाम यु. के.

गंगा बहादुर थापा मगर, जिल्ला स्याङ्जा, हाल:- फ़ेल्तहाम यु. के.

.   गंगा बहादुर थापा मगर,     स्याङजा    (Ex. 2/2 GR)

 

चित्र बहादुर पुन जिल्ला बाग्लुङ हाल:- स्विन्दन यु. के.

चित्र बहादुर पुन,  जिल्ला बाग्लुङ्ग, हाल:- स्विन्दन यु. के.

.   चित्र बहादुर पुन मगर,    बाग्लुङ्ग    (Ex. 1/2 GR)

 

फुल बहादुर आले, जिल्ला तनहुँन, हाल:- पलमस्तेत यु. के.

फुल बहादुर आले, जिल्ला तनहुँन,                     हाल:- पलमस्तेत यु. के.

.  फूल बहादुर ओले मगर,      तनहुँ      (Ex. 6 GR)

 

सुर्य बहादुर राना, जिल्ला गुल्मी, हाल:- पल्मस्तेत यू. के.

सुर्य बहादुर राना,   जिल्ला गुल्मी,                          हाल:-  पल्मस्तेत यू. के.

.  सूर्य बहादुर राना मगर,     गुल्मी      (Ex. QGE)

 

प्रेम बहादुर बुराथोकी मगर, जिल्ला गुल्मी हाल तर्नब्रिज यु. के.

प्रेम बहादुर बुराथोकी मगर, जिल्ला गुल्मी
हाल  तर्नब्रिज यु. के.

.  प्रेम बहादुर बुढाथोकी मगर ,      गुल्मी ,     (Ex. QGE)

 

प्रेम बहादुर राना मगर, जिल्ला पाल्पा, हाल:- पलम्स्तेद, यु. के.

प्रेम बहादुर राना मगर, जिल्ला पाल्पा,
हाल:- पलम्स्तेद, यु. के.

.  प्रमे बहादुर राना मगर,       पाल्पा     (Ex. QGE)

 

तोम बहादुर आले मगर जिल्ला:- स्यांग्जा हाल:- ग्रीनवीच यू. के.

तोम बहादुर आले मगर
जिल्ला:- स्यांग्जा
हाल:- ग्रीनवीच यू. के.

.  तोम बहादुर आले मगर,    स्याङजा     (Ex. 1/2GR)

 

योगेन्द्रमान शेरपुन्जा जिल्ला:- म्याग्दी हाल क्याम्बर्ली, यू के

 

.     योगेन्द्रमान शेरपुंजा मगर,  म्याग्दी,   (Ex. 1/2 GR)

 

 

१०.    भेष बहादुर थापा मगर,                   गुल्मी            (Ex. 6GR)
११.   नर बहादुर दर्लामी मगर,                   पाल्पा           (Ex. 2GR)