साधारण सदस्यहरु  (General Members)

                       सस्थाको बिधान अनुसार कम्तिमा पनि साधारण सदस्यको लागो रु. एक हजार देखि माथि स्वईच्छाले सहयोग गरि साधारण सदस्यता लिन सक्ने प्रवधान छ | तर हरेक बर्ष नवीकरण गर्नु पर्न्ने छ |