शैक्षिकसत्र २0७९ (Academy Year B. S. 2079)

मगर बिधार्थी उत्थान समाजले शैक्षिकसत्र २०७९ सालको छात्रवृत्ति कक्षा ११ मा अध्यन गर्नको लागि गुल्मी जिल्लाका आर्थिक रुपले बिपन्न र जेहेन्दार १जना निम्न छात्र छात्राहरुलाई  छात्रवृत्ति   प्रदान  गरेको छ |

                  

1.   Jelish Thapa Magar                          

2.   Tensan Phauja Magar

3.   Roshan Rana Magar

4.   Michael Rahadi Magar

5.   Chandra Kumari Rana Magar

6.   Lokendra Rana Magar

7.   Ashwin Shrees Magar

8.   Babita Sinjali Magar

9.   Ghanashyam Thapa Magar

10.  Amit Rahadi Magar

11 Tenjina Rana Magar

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *