शैक्षिकसत्र २०७९ (Academy Year B. S. 2079)

मगर बिधार्थी उत्थान समाजले शैक्षिकसत्र २०७९ सालको छात्रवृत्ति कक्षा ११ मा अध्यन गर्नको लागि गुल्मी जिल्लाका आर्थिक रुपले बिपन्न र जेहेन्दार १२ जना छात्र छात्राहरुलाई  छात्रवृत्ति   प्रदान  गरेको छ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *