मगर बिधार्थी उत्थान समाजका आजीवन सदस्य विभिन्न संघ सस्थाहरुबाट

रु.एक लाख भन्दा माथि सहयोग गरेर आजीवन सदस्यता लिने संघ सस्थाहरु

 

                                          यू. के. मगर संघ वेम्बली मिडिलसेक्स शाखा (UKMAWMB)

१.        यू. के. मगर संघ वेम्बली मिडिलसेक्स शाखा   (UKMAWMB)

 

 

रु.  पचास हजार भन्दा माथि सहयोग गरेर आजीवन सदस्यता लिने संघ सस्थाहरु

पैयु खोला मगर समाज यू. के. आमा समुह

                                                          पैयु खोला मगर समाज यू. के. आमा समुह

.    पैयु खोला मगर समाज यू. के. आमा समुह

 

 

South East London Magar Ladies Association UK.

                                                                              South East London Magar Ladies Association UK.

३.   साउथ इस्ट लण्डन मगर महिला संघ यू. के.

 

 

रु.  पच्चिस हजार भन्दा माथि सहयोग गरेर आजीवन सदस्यता लिने संघ सस्थाहरु

"पलम्स्तेद मगर महिला सहयोगी समुह" यू. के.

                                                                         “पलमस्तेत मगर महिला सहयोगी समुह” यू. के.

४.    पलमस्तेत मगर महिला सहयोगी समुह  यू. के.