शैक्षिकसत्र २0७९ (Academy Year B. S. 2079)

मगर बिधार्थी उत्थान समाजले शैक्षिकसत्र २०७९ सालको छात्रवृत्ति कक्षा ११ मा अध्यन गर्नको लागि गुल्मी जिल्लाका आर्थिक रुपले बिपन्न र जेहेन्दार ११ जना निम्न छात्र छात्राहरुलाई  छात्रवृत्ति   प्रदान  गरेको छ |                    1.   Jelish Thapa Magar                         […]

Continue reading