शैक्षिकसत्र २0७३ (Academic year B.S. 2073)

               ज्योति पुलामी  मगर  २०७3  सालको  माध्यामिक  शिक्षा   परिक्षामा   S.E.E. (Secondary Education Exam) मा  सामुदायिक बिधालय  श्री आदर्श सौला यूबक  उच्च  मा. बि. सैंबु, भैसेपाटी,  ललितपुरबाट  GPA  (Grand Point Average) 3.15 %  अर्थात्  ८१.२५ % अंक  लिएर उतिर्ण भएकी  हुन् | उनि  एउटी  भुकम्प पिडित र आर्थिक  अबस्थाले बिपन्न  […]

Continue reading